Ebbie Amery (SK)

Ebbie Amery (SK)

Krytie prebehlo v termíne: 18.5.2014     

SHOJ 4,4,4, FSMP IIc., BL II. c CAC, BOB, 3.BIG                                          

CHS Spod Agátov, www.spodagatov.sk                                                           

narodili sa 4 sučky, 19.7.2014

  • Debbie spod Agátov ( SHOJ 4,4,4, FSMP II.c., JBIS, JBIG, BISS, mutli BOB, JCH+CH )
  • Donna spod Agátov
  • Dorris spod Agátov
  • Daffy spod Agátov