Tobi - národný víťaz

05.04.2019 11:08

IBO MACKOV DVOR, národná výstava Bratislava, 24.2.2019 - V1-CAC-národný víťaz.