Medzinárodná výstava NITRA, SK

30.11.2014 00:00

Zhryz v norme, typická, dobrá výška, telesný rámec by mohol byt korektnejší, korektné uši, dlhý a dobre nasadený krk, predhrudie by malo byt výraznejšie, paralelné zadne končatiny, dobre nesený chvost, dostatočne voľný a stabilný pohyb