Medzinárodná výstava BRNO, CZ

23.02.2014 00:00

9,7 kg, ušlechtilý pes, barvy sýte červené, správna mechanika pohybu, pěkne se prezentuje.