Medzinárodná výstava BRATISLAVA, SK

04.10.2014 00:00

Dobrý typ a veľkosť, výborná hlava a výraz, výborný chrbát a dobre vyvinuté telo, dobre predhrudie, uhlenie a pekný pohyb, výborná farba a povaha