Klubová výstava jazvečíkov KVJ + KKJIG, ZAGREB, HR

21.11.2014 00:00

Výborny pes, samec, svalnatý, výborná horná línia, korektné uhlenie, dobrá dĺžka,