Druhá výstava

12.08.2012 00:00

Sme prihlásení na druhú výstavu do Čiech. Do Jevíčka. Máme celkom aj stres, lebo všetko okrem vystavovania sa na povel - nám ide:-) . Riskli sme to a aj napriek tomu, že sme meškali s hneď išli do kruhu v triede dorastu, dostali sme ocenenie : Veľmi nádejní1 a 2. miesto najkrajší dorast pes. Super.

 

V auguste sme sa prihlásili na cvičisko v Pezinku a začali sa učiť základné povely. Celkom nám to ide.