1 male for reservation

21.02.2018 15:28

Posledný chlapček bude v apríli hľadať úžasnú rodinku, ktorá mu budú spríjemňovať život a on na oplátkuobohacovať ju. Psík je čulý, temperamentný, milý. Bude 4x odčervený, 2x očkovaný a čipovaný . Bude mať všetky veterinárné vyšetrenia a EU veterinárny prekaz.
Otec (CZ) : Ch . Dasty z Čepínu je využívaný v poľovnej praxi, víťaz pracovného pohára ,  ( v rodokmeni : českí, nemeckí psi.. ) ,  matka (SK) : ICh. Debbie spod Agátov s pracovným certifikátom ( v rodokmeni : slovenskí, poľskí, francúzski psi.. ) ,  obaja rodičia sú úspešní na výstavách.
Farba: červená s jemnou  čiernou prímesou.

Veľmi nádejný na výstavy a prácu.

******************************************************************************************************************************

One beautiful boy will be looking for two amazing creatures in April that will make their life more enjoyable and they in turn enrich him. Dog is crowded, temperament, nice. Puppy will be 4x withered, 2x vaccinated and chipped. All veterinary tests and EU veterinary checks will be carried out.
Father (CZ): Ch. Dasty z  Čepinu is used in hunting, winner of working cup, (in pedigree: Czech, German dogs ..), mother (SK): ICh. Debbie spod Agátov with a work certificate (in the pedigree: Slovak, Polish, Germany , French dogs ..), both parents are successful at exhibitions.
Color: red with fine black admixture.

Very promising for shows and hunting.