Marleyho krytia

Krytie prebehlo v termíne: 5.7.2016 SHOJ 4,4,4, FSMP IIc., BL II. c,  CAC, BOB,...
Hylla Mackov dvor červená sučka, poľovne vedená, FSMP I.c., BL I.c/ I.c., SHOJ 3,4,4, výstava KVJ VD3 13.6.2016 sa narodilo 7 šteniatok, 5 chlapcov, 2 dievčatká
Krytie prebehlo v termíne: 12.4.2015  
Krytie prebehlo v termíne: 18.5.2014      SHOJ 4,4,4, FSMP IIc., BL II. c CAC, BOB,...